Adverteren op Facebook: de belangrijkste termen en begrippen

Met wie je ook praat over online marketing, Facebook ads zullen bijna altijd aan bod komen. Op de juiste manier ingezet, kan het heel wat opbrengen

Adverteren op Facebook heeft anno 2021 al voldoende bewezen dat het werkt voor zowat elke sector. Ben je niet actief in de gok, adult of wapensector dan kan Facebook je helpen om te groeien. Met wie je ook praat over online marketing, Facebook ads zullen bijna altijd aan bod komen. Op de juiste manier ingezet, kan het heel wat opbrengen.

Misschien heb je al ervaring met Facebook ads? Of misschien heb je het al overwogen? Voor beginnende adverteerders kan het Facebook platform overweldigend en ingewikkeld zijn. Er zijn veel opties, veel instellingen, veel verschillende begrippen en termen … allemaal zaken die de drempel verhogen om ermee aan de slag te gaan.

Een goed begrip van de gebruikte termen is belangrijk om te weten waarover het gaat. Om de resultaten van je advertenties te interpreteren en te optimaliseren moet je over een mimimum kennis van de begrippen beschikken. Met dit artikel proberen we de belangrijkste begrippen kort en bondig uit te leggen.

Kom je in je advertentie avontuur toch een begrip of term tegen die hier niet wordt uitgelegd? Geef ons een seintje dan zetten we het begrip hieronder in ons lijstje.

 • Wat is Facebook Business Manager?

  Business manager of Bedrijfsmanager: Het is de plek waar je advertentieaccounts, Facebook pagina’s, samenwerkingen met andere mensen, … kunt beheren. Heel makkelijk om alles vanuit 1 plek te kunnen regelen en bovendien is het gebruik ervan gratis.
  Het is als het ware de “koepel” van waaruit je ad accounts beheert en advertenties maakt. Alles start vanuit je business manager account. Maak een account op business.facebook.com

 • Wat is een Ad Account?

  Ad account of advertentieaccount: Een ad account is het “object” waarmee je advertenties runt en hoe je deze advertenties betaalt aan Facebook. Je ad account zit in je Business Manager. Via deze weg kan je ook je advertenties uitbesteden. Je kunt anderen toegang geven zodat ze jouw advertenties kunnen opmaken en beheren onder jouw advertentieaccount. Zo krijgt jouw zaak van Facebook de factuur voor de advertentiekosten terwijl je iemand anders de advertenties laat beheren.

 • Wat is een Ad Account ID?

  De Ad account ID is de “ID” van een Ad Account, een ID is een uniek nummer waarmee wordt verwezen naar de account van jouw. Je kunt hte vergelijken met een KVK/BTW nummer van een bedrijf. Een uniek nummer per Ad Account. In sommige gevallen wordt je ad account id opgevraagd. Je vindt het ID in je business manager account, bij “bedrijfsinstellingen” onder “advertentieaccount”. Een ID is een reeks getallen.

 • Wat is een Ad Campaign?

  Een Ad Campaign of advertentiecampagne: Een advertertentie op Facebook bestaat uit 3 groten niveau’s. Je hebt de advertentie zelf, die maakt deel uit van een advertentie set. De advertenties set is dan weer onderdeel van een advertentie campagne. Een advertentie campagne is als het ware de koepel van je advertenties. Op het niveau van de campagne selecteer je het doel van de marketingactie, vb: engagement, traffic, conversion, leads, … Ingaan op de verschillende doelen zou ons nogal doen uitwijden. We blijven hier bij de begrippen. Het is wel heel belangrijk dat je steeds het juiste doel kiest naargelang de resultaten die je voor ogen hebt met je campagne.

 • Wat is een Ad set?

  In een Ad set of advertentieset beslis je aan wie je de advertenties toont, via welk platform & wat het budget is. Wil je op verschillende doelgroepen tegelijk inzetten, dan moet je in principe meerdere ad sets gebruiken. Het is belangrijk dat je een ad set nooit zomaar aanpast eens de ad live is. De ad set verzamlt gegevens en je zou die kunnen verliezen. Wil je een ad set aanpassen, dan is de gouden regel dat je er kopie van neemt en met de kopie verder aan de slag gaat. Je kunt iedere ad set zo vaak dupliceren als je zelf wilt.

 • Wat is een Ad?

  Een Ad of advertentie is de uiteindelijk boodschap die de mensen zien op Facebook of Instagram. Op niveau van de Ad wordt de tekst en de beelden ingesteld die mensen te zien krijgen. Hier bepaal je ook wat de bestemming van de advertentie is. Het zogezgde “einddoel” waar je mensen, die klikken op de ad, naar toe stuurt.

 • Wat is het Ad Budget?

  Het Ad Budget is het budget die je spendeert aan je advertentie. Dit is het dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse budget die je wilt spenderen aan een ad set. Omwille van Facebook Pixel en datalearning wordt aangeraden om met min €10/dag van start te gaan.

 • Wat is Result?

  Het is misschien logisch, maar voor de volledigheid zetten we het ertussen. Results zijn de “resultaten” van je ad set. Stel dat je advertentieset tijdens de looptijd 17 leads opbracht, dan is dat het resultaat van je adset. Het kan gaan om leads, maar ook over aantal verkochte producten, aantal contactopnames, aantal clicks, aantal likes,… Uiteraard gaat dit hand in hand met het doel van je advertenties, die je eerder op niveau van de campagne had ingesteld.

 • Wat is de Cost Per Result?

  Je weet hoeveel je uitgaf aan je advertentie(s), eens je ook weet wat de resultaten zijn kan je de kostprijs ervan bereken. De Cost per result is hoeveel je betaalt per resultaat. Bijvoorbeeld hoeveel heb je betaalt per lead, per klik, per like… (vb: een advertentie van €10 gaf je 17 leads, dan is de Cost Per Result € 0,58/lead)

 • Wat is de Amount Spent?

  De Amount spent is het totaalbedrag dat je hebt gespendeerd aan de advertentiecampagne. In principe is het alles wat je betaalt aan Facebook om je resultaten te behalen in de ad set/campagne. Als je de resultaten en de kost per resultaat kent kan je deze vermenigvuldigen om het totaal te zien (Amount spent = “Result” X “Cost per Result”.

 • Wat is een Lead?

  Een lead is een potentiële nieuwe klant. Een persoon die zijn of haar gegevens heeft ingegeven nadat ze op een advertentie klikten is een lead. Als een advertentie niet gericht is op jouw doelgroep, dan zullen de leads die eruitvoort komen geen grote waarde hebben. Indien je via de advertentie de juiste mensen target, danzullen de leads van hogere kwaliteit zijn. Of dan zal de kans dat een lead ook effectief een klant wordt verhogen. Meestal krijg je leads binnen via hun naam, email en soms ook GSM nummer.
  Wat is Leads Generatie?
  Leads genereren is het proces van het verzamelen van de contactgegevens van potentiële klanten met de hoop ze door het aankoopproces te leiden. Op Facebook kan je campagnes maken die prospects aansporen een formulier in te vullen met hun contactgegevens.

 • Wat is de Frequency?

  Met de Frequency verwijst men naar het aantal keer een advertentie aan dezelfde mensen getoond mag worden. Meestal ziet je doelgroep een advertentie tussen de 1 & 1.8 keer. Indien je gebruik maakt van retargeting ads, lgt dit standaard veel hoger. De frequency kan dan oplopen tot 5-10x. Frequency is een cijfer, een metric waar je niet veel aandacht aan hoeft te besteden. Het belangrijkste is de cost per result.

 • Wat zijn Impressions?

  Een Impression of impressie is het aantal keer dat je ads getoond worden. Als je ads vaak getoond worden, maar er wordt nooit op geklikt, dan zou er wel eens iets kunnen mis zijn aan je ad. Deze metric is niet zo belangrijk, staar je er niet op blind. Enkel in gevallen waar je CTR (zie verder) heel laag ligt, moet je naar de impressions beginnen kijken.

 • Wat is CPM?

  CPM is een afkorting en staat voor Click Per Mille. Het is de gemiddelde kost om 1.000 impressies te hebben. De CPM is afhankelijk van de sector waarin jij vertoeft. In sommige sectoren zijn de CPM heel hoog, in andere dan weer super laag. Hoe meer concurrentie je hebt, hoe hoger de CPM. In België zien we dat de CPM meestal schommelt tussen de €7 & €15. Dit komt omdat België een ‘kleine markt’ is met relatief weinig competitie. Wil je in landen als de US adverteren dan kan de CPM op lopen tot €30 of hogen.

 • Wat is de CTR?

  CTR staat voor Click Through Rate of doorklikratio. Het is de verhouding tussen hoeveel keer iemand op een advertentie heeft geklikt ten opzichte van hoeveel keer de advertentie werd weergegeven. Het wordt weergegeven als een percentage. Veel beginners schrikken als ze zien hoe laag dit cijfer is. Veel advertenties hun CTR ligt slechts rond 2%… waarmee ze toch goede resultaten halen.
  CTR = #kliks / #weergaven X 100.
  Voorbeeld:
  Stel dat je ad 50 kliks opbracht en dat de ad 2000 keer werd weergegeven, dan is de CTR: 50/200*100 =2,5% voorbeeldje

 • Wat is de CPC

  CPC staat voor Cost per Click. Het is met andere woorden de gemiddelde kostprijs voor 1 klik op de advertentie.

 • Wat is CPL?

  CPL staat voor Cost Per Lead. Het is de kostprijs die je gemiddeld betaalt voor 1 lead.

 • Wat zijn Link Clicks?

  Link clicks zijn de kliks die je op de link van je advertentie ontvangt. Het is het totaal aantal kliks die je gekregen hebt op de “link” in de advertentie richting de bestemming of landingspagina.

 • Wat zijn Clicks?

  De Clicks of kliks. Het is het totaal aantal kliks die je gekregen hebt op de advertentie in het algemeen, een klik op de foto/video geldt ook als een click.

 • Wat is de Relevance Score?

  Facebook geeft na 500 impressies een score aan je advertentie met een rating van hoe “relevant” de advertentie is voor het publiek waaraan je adverteert. Een goede advertentie heeft minstens een 7+ relevance score. Idealiter heb je 9-10.

 • Wat is een KPI?

  KPI’s zijn Key Performance Indicators. Het zijn de belangrijke indicatoren die de prestatie van je advertentie aangeven. Het zijn nummers die aantonen hoe goed/slecht de resultaten zijn. Zo is bijvoorbeeld de cost per lead een KPI. Alle KPI’s kan je zien als variabelen die de prestaties beïnvloeden. KPI analyseren zijn de basis om bij te sturen.

 • Wat is Delivery?

  De delivery is de status van een “ad set”. Er zijn 3 mogelijkheden:
  – active = de ad set is actief
  – In review = de ad set wordt beoordeeld door Facebook
  – Disapproved = de ad set werd beoordeeld door Facebook, maar de ad set werd afgekeurd.

 • Last Significant Edit

  De ‘Last Significant Edit‘ kan je vertalen als ‘de laatste betekenisvolle aanpassing’. Het is de datum wanneer je voor het laatst een aanpassing aan de ad set gemaakt hebt; budget, targeting, teksten, afbeelding… Een aanpassingen of wijziging in bijvoorbeeld de naam van een ad set valt niet onder een ‘significant edit’.

 • Wat is Cost Per Optimization Event

  De Cost per optimization event is identiek aan de cost per result. Beide zaken betekenen hetzelfde, maar het is een andere manier van tracken binnenin Facebook.

 • Wat is een Custom Audience:

  Een Custom Audenience is een ‘maatpubliek’ of een specifieke doelgroep het is een doelgroep die je uploadt naar Facebook. Bijvoorbeeld een email lijst van al je bestaande klanten. Door een custom audience in te stellen kan je:
  – je advertentie aan deze mensen tonen.
  – je ad tonen aan een doelgroep die overeenkomt met de kenmerken van jouw custom audience (een lookalike audience)
  – Retargeting toepassen: je advertentie tonen aan mensen die je site bezochten.

 • Wat is een Custom Conversion (CC)

  Custom conversion (CC) of aangepaste conversie, het is een manier voor adverteerders om een ​​conversiegebeurtenis te definiëren en het zo te kunnen bijhouden en optimaliseren. Je kunt de impact van je advertentie verhogen doordat Facebook je advertentie laat zien aan mensen die het meest waarschijnlijk de door u gewenste actie zullen ondernemen
  Zonder aangepaste conversies kun je enkel data bijhouden en optimaliseren voor standaard pixel gebeurtenissen. Je kunt bijvoorbeeld niet bijhouden hoeveel aankopen van een specifiek product werden gedaan.

  Een “custom conversion” is wat we gebruiken als we accurate data willen. Een custom conversion is bijvoorbeeld een “totaalrenovatie lead”. Dit is een specifiek type lead waarop Facebook kan optimaliseren. De Custom Conversions kan het tot 10x beter doen dan een standaard conversie event (vb:lead/add to cart)

 • Wat is een Lookalike Audience?

  Een lookalike audience vertalen we als “vergelijkbare doelgroepen“. Met een lookalike audience (LAA) maak je een nieuw publiek van een custom audience. Facebook vergelijkt je custom audience met andere profielen en doet dit via miljoenen data punten. Daardoor is de kwaliteit van een LAA heel hoog.

 • Wat zijn initial conditions?

  Met Initial conditions bedoelt men de eerste data, de start data van een advertentie. De eerste 4 dagen zijn heel belangrijk, dan beslist Facebook aan wie ze je advertentie het beste kunnen tonen. Dit wordt als het ware een referentiepunt of benchmark voor je resultaten. De inital conditions zijn heel belangrijk van een campagne. Maak nooit keuzes/aanpassingen aan ads voor de initial conditions fase voorbij is.

 • Wat is de Learning Phase?

  De Learning phase of de leerfase: Dit is de fase waarin Facebook de advertentie optimaliseert. Het is gelijkaardig aan de initial conditions maar de learning phase is pas voorbij eens er 30-50 “events” zijn geweest. Ook al is de pixel 4 dagen actief, hij kan niet leren als er geen acties zijn (acties zijn bijvoorveeld: een optin op een landingspagina, een verkoop van een product, een inschrijving nieuwsbrief, …). Dus na 30-50 resultaten weet Facebook exact wie je ultiem doelpubliek is. De combinatie van initial conditions & de learning phase is het perfecte startpunt voor een perfecte campagne.

 • Wat is de Facebook Pixel?

  De Facebook Pixel, is een stukje code van Facebook, die je installeert op je eigen site. Deze code wordt dan gekoppeld aan je advertentie account van Facebook en registreert welke pagina’s worden bekeken door ingelogde Facebook-gebruikers.
  Een Facebook Pixel aanmaken en installeren is helemaal niet moeilijk. Hier vind je de richtlijnen.

Lees ook:

Ontdek meer over:

Heb je hulp nodig bij je online marketing?

Wij helpen bedrijven met kleine en grote online vraagstukken. Heb je vragen over marketing? Contacteer ons met al je vragen. We geven altijd feedback en advies. We leren jouw project graag beter kennen.