Wat is een XML Sitemap?

XML Sitemap: XML-sitemap
Een XML-bestand met alle URL’s van uw websi… (ontdek meer in het SEO woordenboek)